Verzekeringen

BA - PO - Opzoekkosten bij redding

Een aangepaste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen, opzoeking en repatriëring is geen overbodige luxe. Het door u gekozen programma houdt fysieke en sportieve activiteiten in en je bent dikwijls in een niet altijd 100% controleerbaar milieu (bvb. losse stenen). In elk geval moet je als deelnemer verplicht verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) bij deze activiteiten (ga even na of je normale familiale polis dit soort van activiteiten dekt). De verzekering persoonlijke ongevallen is vrijblijvend.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Maximum verzekerde bedragen: lichamelijke schade € 495.787, stoffelijke schade € 123.947, strafrechtelijke borgtocht € 2.395, rechtsbijstand € 123.947, terugvordering en strafverdediging € 12.395, insolventie € 4.958.

Lichamelijke Ongevallen, ziekten en bijstand (opzoeking)

Maximum verzekerde bedragen: overlijden door ongeval € 24.789, blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval € 37.184, geneeskosten bij ongeval € 2.479, geneeskosten bij ziekte € 2.479, kosten voor bijstand € 2.479. Repatriëring (van een plaatselijk ziekenhuis tot thuis of naar een ziekenhuis in België) is niet voorzien in de polis (opzoeking loopt van de plaats van het ongeval naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis). Wanneer je dit wenst te verzekeren doe je er dus goed aan om en bijkomende repatriëringverzekering af te sluiten. De dagprijs van bovengenoemde verzekering vind je terug op het inschrijvingsformulier.

Annulering bij individuele inschrijving.

Annulering door de deelnemer

Annulering van de reis brengt uiteraard kosten met zich mee, zelfs indien het te wijten is aan toeval, heerkracht of overmacht. Voor elke annulering zullen de kosten 100% van de reissom bedragen. De annulerende persoon kan zich eventueel laten vervangen op voorwaarde dat dit ons schriftelijk wordt gemeld en indien dit gebeurt met goedkeuring van de vervanger. In dit geval worden € 50 dossierkosten weerhouden. Annulering of niet komen opdagen, geeft geen recht op terugbetalingen.

De NAMASTE annuleringsverzekering voor individuele inschrijvingen

Deze verzekering zal je inschrijvingsgeld in vele gevallen terugbetalen. Annuleringsvoorwaarden De inschrijvingskosten, verminderd met een administratieve kost van € 50 per persoon (of per dossier), worden terugbetaald wanneer zich de volgende situaties voordoen: - ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde, de partner, een familielid van de 1e graad - complicatie tijdens de zwangerschap - stoffelijke schade aan de eigen woning - panne van het eigen voertuig ten vroegste 48 uur voor de vakantie aanvangt en dit samen met de onmogelijkheid om mee te rijden met een andere vakantieganger van dezelfde stage (verplicht contact te nemen met Namaste die hierin zal bemiddelen). - onvrijwillig ontslag - oproep voor een militaire of humanitaire missie - zwangerschap als men nog niet zwanger was bij het afsluiten van de reis en als de reis aanvangt in de laatste vier maanden van de zwangerschap. De dagprijs van de annuleringsverzekering voor individuele inschrijvingen vind je op het inschrijvingsformulier.

Annuleringsverzekering voor groepsinschrijvingen

Informeer hiervoor bij www.europese.be www.mondial-assistance.be www.artas.be

Annulering door NAMASTE

In geval van overmacht of te weinig inschrijvingen behoudt NAMASTE zich het recht een programma op te schorten. De ingeschreven deelnemers krijgen in dit geval de volledige al betaalde som terug, echter zonder recht op schadevergoeding of kunnen, indien gewenst, verplaatst worden naar een ander programma. De programma's kunnen eventueel gewijzigd worden in functie van omgevingsfactoren als sneeuwcondities, slecht weer ed. Bij aanpassing van het programma heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding.