Verzekeringen

BA - PO - Opzoekkosten bij redding

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen, opzoeking en repatriëring is geen overbodige luxe. Het door u gekozen programma houdt fysieke en sportieve activiteiten in die bij verzekeringsmaatschappijen dikwijls gecatalogeerd zijn als risicovol.  Daarnaast ben je op stap in een niet altijd 100% controleerbaar milieu. Een steen losduwen die al erg wankel ligt is snel gebeurd en kan iedereen overkomen. Dit is dan ook de reden waarom wij onze deelnemers verplichten om minimaal een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die bergsportactiviteiten dekt. Opgelet, Namaste Mountainguides is zeker niet alleen bezig met bergwandeltochten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat medeklimmers ook verzekerd zijn tegen ongevallen waarvan jij zou aan de oorsprong liggen (bvb steenslag). Ga dus even na of je normale familiale polis dit soort van activiteiten dekt aub. Veel verzekeringen sluiten bergbeklimmen of alpinisme uit en dat is de juiste omschrijving van onze activiteiten.

Nog op zoek naar een gepaste verzekering

Via onze Franse beroepsfederatie van berggidsen kunnen wij u de verzekering IMPACT MULTISPORT aanraden die op een degelijke manier alle activiteiten dekt die wij als berggidsenbureau aanbieden. Het is een sportverzekering die je zowel individueel als voor het gezin kan nemen, per dag of per jaar. De verzekering is geldig over heel de wereld en heeft geen hoogtelimieten. Je moet alleen in Europa of het Verenigd Koninkrijk wonen.
Alle informatie en inschrijvingsmodaliteiten vind je op de website van IMPACT MULTISPORT (Frans en Engels). 

Annulering bij individuele inschrijving en bij groepsinschrijving en/of maatwerk

Annulering door de deelnemer

Annulering van een programma brengt uiteraard kosten met zich mee, zelfs indien het te wijten is aan toeval, heirkracht of overmacht. Voor elke annulering bedragende kosten 100% van de reissom. De annulerende persoon kan zich laten vervangen op voorwaarde dat dit ons schriftelijk wordt gemeld en wanneer dit gebeurt met goedkeuring van de vervanger.
Annulering of niet komen opdagen, geeft geen recht op terugbetalingen. Ook bij groepsinschrijvingen doet Namaste Mountainguides geen terugbetalingen (volledige of gedeeltelijke) bij annulering van één of meerdere deelnemers. Het staat de deelnemers vrij om zelf een gepaste verzekering af te sluiten of deze te nemen via onze diensten.

Annuleringsverzekering Namaste Mountainguides

Deze verzekering zal je inschrijvingsgeld in vele gevallen terugbetalen en geeft je eventueel de kans om via de waarborg 'compensatiereis' je programma bij ons te volgen op een ander tijdstip (max. 18 maanden nadien). Annuleringsvoorwaarden: Alle details vind je in de polis die we via onze verzekeringsagent hebben bij ALLIANZ Global Assistance "A la Carte - annulering en compensatiereis". Op pagina 4 van de brochure onder de titels 'annuleringsverzekering' en 'compensatiereis' staat in mensentaal wat verzekerd is. In de algemene voorwaarden is alles in verzekeringstaal uitgeschreven. De hoofdstukken II, III, IV, VIII en IX zijn NIET van toepassing. De prijs van de annuleringsverzekering komt op 6.5 % van de prijs van het programma.

Annulering door Namaste Mountainguides

In geval van overmacht of te weinig inschrijvingen behoudt Namaste Mountainguides zich het recht een programma op te schorten. De ingeschreven deelnemers krijgen in dit geval de volledige al betaalde som terug, echter zonder recht op schadevergoeding. Zij kunnen, indien gewenst, verplaatst worden naar een ander programma. De programma's kunnen indien nodig gewijzigd worden in functie van omgevingsfactoren als sneeuwcondities, slecht weer ed. Bij aanpassing van het programma heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding.